Медитация и пранаяма (дихателните практики в йога) ще бъдат завършекът на всеки от трансформиращите 10 дни.

Медитацията е събиране на фокуса, тя е наблюдение на микрокосмоса, целепоставяне в тишина, спокойствие и доверие, молитва, която достига своя адресат – Бог, Висш Аз, сфера на свободната воля – както и да го разбира медитиращия. Цялостният контекст, в който ще разположим вечерната пранаяма и медитация, ще ни води към усвояването на това безценно умение: 10-дневен живот в мъчание, ритмична работа с физическото тяло и ежедневна арт терапия.