Освен юмейхо терапиите, йога практиките и медитациите, в програмата са включени и упражнения за подобравяне на концентрацията, за трениране на издръжливост и търпение, за придобиване на по-добра увереност, решителност и способност да генерираме нови идеи. Инструкциите на всяко упражнение ще бъдат обяснявани в момента на изпълнение или непосредствено преди това.

Арт практиките ще ни дадат възможност чрез движение и неочаквани предизвикателства да погледнем навътре в себе си с ново усещане и разбиране. За да достигнем по-дълбоко автентичната си същност ще преоткрием забравени изразни средства или ще използваме познатите по нов начин. Ще се посветим на трансформацията, интеграцията на преживяното и наученото в живота, запазването на духовната ни същност в ежедневието.

Артистичните динамични практики ще води Лилия София Попганчева: групов аналитик, умствен треньор (mental coach), консултант и фасилитатор. През последните 10 години, Лилия е обучена в психодрама метод (НБУ), групова анализа (Виенски университет “Зигмунд Фройд”), метода Soul Detective Work (енергийна психотерапия), mental game coaching (спортна психология, Peak Performance Sports), рейки, дихателни и медитативни практики.