Лилия София Попганчева е групов аналитик, умствен треньор (mental coach), консултант и фасилитатор. През последните 10 години, Лилия е обучена в психодрама метод (НБУ), групова анализа (Виенски университет “Зигмунд Фройд”), метода Soul Detective Work (енергийна психотерапия), mental game coaching (спортна психология, Peak Performance Sports), рейки, дихателни и медитативни практики.