Поредното вдъхновение водите на Ганга или пътешествието като лек

За онзи, който вижда висшия Брахман, всичко е съвършено,
Целият свят е рай, всички дървета изпълняват желания,
Всички води са чисти като водите на Ганга, всички дела са свещенодействия,
Всяка дума е мъдра и всяко място е свято.
Шанкара, из Песен на осемкратната благословия

(more…)